Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Lei ]

Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor.

Data de publicación no D.O 14/01/11
  • Tipo de contido:
    Outro
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación estatal