Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Orde ]

Orde TAS/3775/2007, de 19 de decembro, pola que se crea e regula o Centro de Referencia Estatal de Atención a Persoas con Enfermidade de Alzheimer e outras demencias en Salamanca.

Data de publicación no D.O 19/12/07
  • Observacións:

    Créase o Centro de Referencia Estatal de Atención á Persoas con Enfermidade de Alzheimer e outras Demencias, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, situado en Salamanca, baixo a dependencia orgánica e funcional do Instituto de Maiores e Servizos Sociais, a cuxo fronte existirá un Director/a, nomeado polo Director/a Xeral do IMSERSO.

    O Centro de Referencia Estatal de Atención a Persoas con Enfermidade de Alzheimer e outras Demencias, configurase como centro socio- sanitario especializado e avanzado en investigación, análise, coñecemento, avaliación e formación sobre o Alzheimer e outras demencias e en atención e intervención cós afectados e as súas familias.