Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Orde ]

Orde do 30 de abril de 2001

Data de publicación no D.O 30/04/01
 • Observacións:

  Orde do 30 de abril de 2001 pola que se modifica a do 5 de decembro de 2000, pola que se regulan as axudas económicas para a atención de persoas maiores dependentes a través do cheque asistencial e a inclusión no programa das entidades prestadoras de servizos sociais.

  Xunto coa Lei de Servizos Sociais de Galicia, e o Decreto 176/2000, do 22 de xuño, polo que se regula o programa de atención ás persoas maiores dependentes a través do cheque asistencial, decreto que foi desenvolvido pola Orde do 5 de decembro de 2000, pola que se regulan as axudas económicas para a atención de persoas maiores dependentes a través do cheque asistencial, e a inclusión no programa das entidades prestadoras de servizos sociais na que se fixan, entre outras cuestións, a contía das axudas, o custo máximo dos servizos prestados a través do programa cheque asistencial e os importes máximos dos cheques. Establécese esta orde coa seguinte estrutura:

  Artigo único: modifícanse no artigo 10 da Orde do 5 de decembro de 2000, pola que se regulan as axudas económicas para atención de persoas maiores dependentes a través do cheque asistencial e a inclusión no programa das entidades prestadoras de servizos sociais (DOG nº 2, do 3 de xaneiro de 2001),
  Disposicións adicionais.
  Disposición transitoria.
  Disposicións derradeiras.
  Anexo.

   

Documentos relacionados