Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Orde ]

Orde do 5 de decembro de 2000 pola que se regulan as axudas económicas para a atención de persoas maiores dependentes a través do cheque asistencial e a inclusión no programa das entidades prestadoras de servizos sociais.

Data de publicación no D.O 05/12/00
  • Observacións:

    O Consello da Xunta por iniciativa da Consellería de Sanidade e Servizos Sociais aprobou o Decreto 176/2000, do 22 de xuño, polo que se regula o programa de atención ás persoas maiores dependentes a través do cheque asistencial, que ten por finalidade acadar unha mellor calidade de vida para as persoas maiores dependentes a través do seu apoio directo e ás súas familias, contribuíndo, ademais, á creación de emprego estable no ámbito dos servizos sociais. Esta orde regula o réxime xeral das axudas económicas previstas no citado decreto, que dispón que a Consellería de Sanidade e Servizos Sociais será o órgano competente para efectua-la convocatoria e regula-las axudas económicas deste programa.

     

Documentos relacionados