Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Orde ]

Orde do 20 de xaneiro de 2011 pola que se regula o procedemento de adxudicación de estadías nas residencias de tempo libre adscritas á Consellería de Traballo e Benestar para o ano 2011.

Data de publicación no D.O 25/02/10
  • Tipo de contido:
    Ordenación
  • Orixe:
    Lexislación autonómica
  • Observacións:

    Esta orde ten por obxecto regular o procedemento de adxudicación de estadías e servizos das residencias de tempo libre de Panxón e O Carballiño para o ano 2011, sitas nas localidades de Panxón-Nigrán (Pontevedra) e O Carballiño (Ourense), respectivamente, e adscritas á Consellería de Traballo e Benestar.