Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Resolución ]

Resolución do 31 de xaneiro de 2007, do Instituto de Maiores e Servizos Sociais, pola que se establecen os prezos nos centros residenciais de persoas discapacitadas cos que se realizan concertos de reserva e ocupación de prazas. (BOE nº69 do 21.03.2007)

Data de publicación no D.O 21/03/07
  • Observacións:

    A Orde de 7 de xullo de 1989, do entonces Ministerio de Asuntos Sociais, pola que se regula a acción concertada do IMSERSO, en materia de reserva e ocupación de prazas de centros residenciais para persoas maiores e persoas discapacitadas, establece a posibilidade de que os centros residenciais poden ofrecer prazas para a súa reserva e ocupación, previa firma do Concerto que se adxunta á mencionada Orde.

    No apartado sétimo determinase que a Dirección Xeral do IMSERSO establecerá anualmente os tipos de custe praza/día.
    A disposición final primeira faculta á Dirección Xeral do IMSERSO para ditar as disposicións necesarias para a interpretación e desenvolvemento da mesma.