Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Outro ]

Declaracion universal de dereitos do deficiente mental. Asemblea Xeral das Nacións Unidas. 1971.

Data de publicación no D.O 01/01/70
  • Tipo de contido:
    Outro
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación comunitaria