Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Outro ]

Declaración universal dos dereitos humanos. Asemblea Xeral das Nacións Unidas.1948.

Data de publicación no D.O 22/02/13
  • Tipo de contido:
    Outro
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación comunitaria