Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Orde ]

ORDE do 17 de febreiro de 2014 pola que se regula o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta consellería para o curso 2014/15.

Data de publicación no D.O 21/02/14
  • Tipo de contido:
    Regulamentación
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación autonómica