Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Guí­as

Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y Adolescencia. Actualización

 • Descrición longa:

  A depresión maior na infancia e na adolescencia é un trastorno que representa un importante problema de saúde pública, cun gran impacto persoal e familiar, e é un dos principais factores de risco de suicidio en adolescentes. A pesar da súa relevancia, é un trastorno infradiagnosticado nestas idades e existe variabilidade no seu manexo clínico, con diferentes actitudes terapéuticas, de derivación ou de seguimento. Por todo iso supón un reto para o sistema sanitario e os profesionais implicados. Con esta GPC preténdese ofrecer aos profesionais sanitarios unha ferramenta útil que dea repostas ás cuestións clínicas máis relevantes relacionadas coa atención a este trastorno, en forma de recomendacións elaboradas de forma sistemática e baseada na evidencia dispoñible na actualidade.

  Con esta GPC preténdese ofrecer aos profesionais sanitarios unha ferramenta útil que dea repostas a as cuestións clínicas máis relevantes relacionadas co manexo deste trastorno, en forma de recomendaciones elaboradas de forma sistemática e baseada en a evidencia dispoñible en a actualidade. Preséntase en diferentes versións, a versión completa en a que detalla todo o proceso para chegar a as recomendaciones que mellor se axustan tanto á evidencia como á práctica asistencial habitual, e a versión resumida e rápida que intentan favorecer o seu uso.

  Esta guía é o resultado do gran esforzo realizado por un grupo de profesionais sanitarios pertencentes a distintas especialidades, e representantes de varias sociedades científicas e asociacións de pacientes implicadas neste trastorno. Xunto a eles, tamén colaboraron activamente un grupo de adolescentes con depresión e as súas familias.


  Guía rápida


  Esta Guía rápida é un produto derivado da Guía de Práctica Clínica sobre a Depresión Maior na Infancia e Adolescencia, desenvolvida no marco de actividades da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias e Prestaciones do SNS e forma parte do Programa de Guías de Práctica Clínica no SNS. foi elaborada por un grupo de traballo coordinado pola Unidade de Asesoramiento Científico-técnico (Avalia-t) da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS).