Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Guí­as

Manual para o uso do informe social unificado

  • Descrición
    O manual inclúe a descrición sucinta de cada un dos puntos do ISU, e acompáñase dalgunhas ferramentas (escalas e índices) xa coñecidas por unha gran parte dos e das profesionais