Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Guí­as

Guía para a detección do Maltrato Infantil

  • Descrición longa:

    A Guía para a detección do maltrato infantil ten como obxectivo principal procurar a comunicación e a denuncia de todo caso de malos tratos á infancia contando coa imprescindible colaboración dos profesionais e responsables da educación e da protección dos nenos. Permite identificar posibles situacións de malos tratos e notificalas ós servicios de familia, infancia e menores das delegacións provinciais da Consellería de Política Social , co obxecto de verificar a existencia de maltrato e se é o caso emprender as accións necesarias.

Documentos relacionados