Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Guí­as

Guía informativa sobre protección xurídica e discapacidade.

  • Descrición longa:

    Guía Informativa sobre protección xurídica e discapacidade, recentemente elaborada e que agora presentamos, pretende ser un instrumento de orientación xurídica, cun marcado sentido práctico, destinado a facilitar o labor de cantos profesionais desenvolven a súa actividade no ámbito da atención ás persoas con discapacidade en Galicia, tanto dende as institucións públicas, como dende as entidades e centros especializados, entre outros.