Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Formacion

Formación

Cursos formación MSSSI 2017

 • Contidos:

  A Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, na súa aposta pola formación continua das e dos profesionais da atención  socieoducativa a persoas menores de idade,  infórmalles de que poden participar na formación que oferta o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.

   

  Estas accións formativas, tratan de  responder  ás necesidades e demandas de formación dos profesionais da atención ao menor.

   

  Para  inscribirse, poden consultar a seguinte información:

   

  Cursos formación MSSSI 2017

  Le informamos que ya está abierto el plazo de inscripción de los cursos del Plan de Formación 2017 de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

   Puede ver la información de los cursos en el siguiente enlace:

   http://www.msssi.gob.es/ssi/servicios/formacion/home.htm

  Para realizar su inscripción rellene el siguiente formulario:

   http://preguntas.enclaveformacion.com/msssi/

  Área de Formación de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia

   

   

   

 

Infancia