Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Temas > Maiores > Servizo de proximidade > Fogares residencia

servizos de proximidade

Fogares residenciais

As especiais necesidades das persoas maiores que padecen algún tipo de dependencia fan que, en moitas ocasións, a permanencia no seu domicilio familiar cunha calidade de atención óptima non sexa factible. É por iso polo que é urxente habilitar equipamentos para a estancia contínua e permanente das persoas que precisan deles.

Dentro de esta tipoloxía de centros e tal como se establece na recementemente publicada Orde do 13 de Abril de 2007, os fogares residenciais son equipamentos cun máximo de 24 prazas que proporcionan con carácter permanente unha atención integral nun ambiente personalizado aos maiores que no momento do seu ingreso presentan unha situación de dependencia leve ou moderada.

Polas suas dimensións e capacidade estes equipamentos enmárcanse dentro da rede de servicios sociais como recursos de proximidade, posto que os potenciais usuarios permanecen nun entorno cercano ao propio

 

Revision_ojos