Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Estudos e informes

Medidas xudiciais derivadas da aplicación en Galicia da L.O. 5/2000, reguladora da reponsabilidade penal dos menores: Memoria 2015