Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Estudos e informes

Informe de Seguimento 2011 do Plan de Acción Integral para as persoas con discapacidade