Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Estudos e informes

ESTUDO DA SITUACIÓN DAS PERSOAS SEN FOGAR EN GALICIA, 2017. TRAZOS E PROPOSTAS DE INTERVENCIÓN