Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Estudos e informes

Informe sobre a aplicación e avaliación da lei de inclusión social de Galicia 2017