Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Estudos e informes

Carteira de Servizos Sociais para a promoción da Autonomía Persoal e Atención ás Persoas en situación de Dependencia

 • Descrición
  Presentación
 • Descrición longa:

   

  É un orgullo para a Consellería de Política Social presentar a nova carteira de servizos sociais para persoas dependentes.

   

  Logramos así, cumprir un dos obxectivos que nos expomos ao comezo da lexislatura, definir unha carteira de servizos capaz de dar resposta ás necesidades de atención ás persoas en situación de dependencia, garantindo a calidade a través da acreditación, e promovendo unha planificación que se adecue ás previsións de cambios nas necesidades destas persoas e da propia evolución deste colectivo no próximos dez anos.

   

  Esta nova carteira de servizos, está baseada no noso compromiso de rigor e austeridade. Cabe destacar a forte orientación da nova carteira de servizos cara á prevención da dependencia e a promoción da autonomía persoal, retos que nos expomos desde que asumimos a responsabilidade de goberno e de xestión da atención a persoas dependentes.

   

  Estamos convencidos que a nosa carteira de servizos permitiranos dar resposta aos retos que se expoñen no curto e medio prazo na atención á dependencia. Entre os devanditos retos, cabe destacar a necesidade de satisfacer a un usuario cada vez máis esixente, de construír sinerxías entre as administracións públicas de Galicia para optimizar os recursos a disposición das persoas dependentes e, por último, de realizar unha adecuada planificación dos investimentos e unha optimización das infraestruturas dos servizos sociais.

   

  Estamos convencidos de que os servizos a persoas dependentes son un verdadeiro motor de desenvolvemento social, grazas á súa gran contribución á mellora das condicións de vida das persoas dependentes e das súas familias.

 • Imaxes:
  ??? imaxes_laterais[1]/titulo ???
Documentos relacionados