Consellería de Política Social

Inicio > Portada > A Consellerí­a > Directorio

Directorio

 

 • Consellería de Política Social
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n 
  15781 Santiago de Compostela 
  Web: politicasocial.xunta.gal
 
 • Conselleira
  Fabiola García Martínez
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n 
  15781 Santiago de Compostela 
  Tel.: 981 544 619 / 21 - Fax: 981 545 620 
  Correo-e: gabinete.politicasocial@xunta.es
 
 • Secretaría Xeral Técnica 
  Francisco Javier Abad Pardo 
  Secretaria xeral 
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n 
  15781 Santiago de Compostela 
  Tel.: 981 544 699 - Fax: 981 545 626 
  Correo-e: sxt.politicasocial@xunta.es
 
 • Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
  María Amparo González Méndez
  Directora xeral 
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n 
  15781 Santiago de Compostela 
  Tel. Directora xeral: 981 545 622 /Tel. Secretaria: 981 544 655 - Fax: 981 544 634 
  Correo-e: dxfamilia.politicasocial@xunta.gal
 
 • Dirección Xeral de Inclusión Social
  Arturo Parrado Puente
  Director xeral 
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n 
  15781 Santiago de Compostela 
  Tel. Director xeral: 981 544 895
  Correo-e: dxinclusion.politicasocial@xunta.gal
 
 • Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade
  Ildefonso de la Campa Montenegro
  Director xeral 
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n 
  15781 Santiago de Compostela 
  Tel.: 981 541 806 - Fax: 981 545 663 
  Correo-e: dxmaioresediscapacidade.politicasocial@xunta.es
 
 • Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
  Cecilia Vázquez Suárez
  Directora xeral 
  Complexo administrativo de San Lázaro, s/n 
  15781 Santiago de Compostela 
  Tel.: 981 544 807 - Fax: 981 545 843 
  Correo-e: xuventude@xunta.es
 
 • Gabinete do Conselleiro
  Manuel Tomás Prada Gómez
  Xefe de gabinete 
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n 
  15781 Santiago de Compostela 
  Tel.: 981 544 619 - Fax: 981 545 620 
  Correo-e: gabinete.politicasocial@xunta.es
 
 • Gabinete de Comunicación
  Almudena Fariña Gato
  Xefa de Comunicación
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n 
  15781 Santiago de Compostela 
  Tel.: 981 957 542 - Fax: 981 545 620 
  Correo-e: prensa.politicasocial@xunta.es

  

Departamentos Territoriais

A Coruña

 • Gómez Santos, Mª Francisca
  Xefa Territorial
  Salvador de Madariaga 9-1º (Centro comercial Elviña)
  C.P.:15008
  CORUÑA (A). A CORUÑA
  Telefono: 981.185.770
  Fax: 981.185.701
 • Blanco Ayer, María
  Xefa Servizo de Xestión Económica
  Salvador de Madariaga 9-1º (Centro comercial Elviña)
  C.P.:15008
  CORUÑA (A). A CORUÑA
  Telefono: 981.185.710
  Fax: 881.881.250
 • Morán García, Manuel José
  Xefe Servizo de Coordinación Administrativa
  Salvador de Madariaga 9-1º (Centro comercial Elviña)
  C.P.:15008
  CORUÑA (A). A CORUÑA
  Telefono: 981.185.772
  Fax: 981.182.119

 

Lugo

 • Abades Martínez, Cristina
  Xefa Territorial
  Ronda da Muralla, 70
  C.P.:27071
  LUGO. LUGO
  Telefono: 982.294.362
  Fax: 982.294.359
 • Correa Díaz, Vicente
  Xefe Servizo de Coordinación Administrativa
  Ronda da Muralla, 70
  C.P.:27071
  LUGO. LUGO
  Telefono: 982.294.345
  Fax: 982.294.359
 • Pérez López, Felipe
  Xefe Servizo de Xestión Económica
  Ronda de la Muralla,70
  C.P.:27071
  LUGO. LUGO
  Telefono: 982.294.101

 

Ourense

 • Fernández Laso, María José
  Xefa Territorial
  Avenida da Habana, 79
  C.P.:32004
  OURENSE. OURENSE
  Telefono: 988.386.223 / 988.386.224
  Fax: 988.386.838
 • Conde Veloso, Marta
  Xefa Servizo de Coordinación Administrativa
  Avenida de la Habana, 79
  C.P.:32004
  OURENSE. OURENSE
  Telefono: 988.386.288
  Fax: 988.386.231
 • Saavedra Toral, Bruno
  Xefe Servizo de Xestión Económica
  Avenida de la Habana, 79
  C.P.:32004
  OURENSE. OURENSE
  Telefono: 988.386.096
  Fax: 988.386.830

 

Pontevedra

 • Iglesias Bueno, Marta
  Xefa Territorial
  Concepción Arenal, 8 - 2º
  C.P.:36201
  VIGO. PONTEVEDRA
  Telefono: 986.817.202 / 986.817.204
  Fax: 986.817.634
 • Figueroa Martínez, Susana
  Xefa Servizo de Coordinación Administrativa
  Concepción Arenal, 8 - 2º
  C.P.:36201
  VIGO. PONTEVEDRA
  Telefono: 986.817.038
  Fax: 986.817.702
 • Pérez-Izaguirre López, M.ª José
  Xefa Servizo de Xestión Económica
  Concepción Arenal, 8 - 2º
  C.P.:36201
  VIGO. PONTEVEDRA
  Telefono: 986.817.647
  Fax: 986.817.664