Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Temas > Dependencia > Dependencia > Misión, Visión e Valores da organización

Misión, Visión e Valores da organización

Misión, Visión e Valores na xestión do sistema para a autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia