Consellería de Política Social

 

Coidadores

Inicio > Portada > Temas > Dependencia > Dependencia > Contí­as das prestacións económicas (libranzas)

Contías das prestacións económicas (libranzas)

CONTÍAS PARA AS PERSOAS BENEFICIARIAS CON GRAO RECOÑECIDO (ANO 2015)

Grao e nivel de dependencia

Libranza vinculada á adquisición de servizos

Libranza de coidados no contorno

Libranza de asistente persoal

Euros/mes

Contía

Contía

Contía

 

Grao III

 

715,07€

 

387,64€

 

715,07€

Grao II

 

426,12€

 

268,79€

 

426,12€

 

Grao I

 

300,00€

 

153,00€

 

300,00€

Complemento nivel adicional da C.A

Grao III

 

 

-Contía nivel adicional ata 1.300€
-Complemento adicional do 15% da contía total recoñecida en períodos de especial dedicación.

Grao II

 

 

-Contía nivel adicional ata 1.300€
-Complemento adicional do 15% da contía total recoñecida en períodos de especial dedicación.