Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Temas > Familia > Familias numerosas > Centros para información, tramitación e emisión do título

TRÁMITES RELACIONADOS CO TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA

Centros para información, tramitación e emisión do título

Poderanse dirixir ao concello onde resida a familia numerosa ou ben á:

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

DIRECCIÓN XERAL DE FAMILIA E INCLUSIÓN
SUBDIRECCIÓN XERAL DE FAMILIA E MENORES
SERVIZO DE FAMILIA E CONCILIACIÓN
Edificio Administrativo de San Caetano (Edificio A Pirámide)
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981 957 027 Fax: 981 544 634
Email: familia@xunta.es

XEFATURAS TERRITORIAIS DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL


A CORUÑA

SERVIZO DE FAMILIA E MENORES Avda. Salvador de Madariaga, 9, 1º
15008 A CORUÑA

Teléfono: 981 185 750 Fax: 981 185 737


LUGO

SERVIZO DE FAMILIA E MENORES Ronda da Muralla, 70
27071 LUGO

Teléfono: 982 294 364 Fax: 982 294 386


OURENSE


SERVIZO DE FAMILIA E MENORES Rúa Sáenz Díez, 39, baixo
32003 OURENSE

Teléfono: 988 386 595 Fax: 988 386 131


VIGO

SERVIZO DE FAMILIA E MENORES Concepción Arenal, 8, 1º
36201 VIGO

Teléfono: 986 817 684 Fax: 986 817 049

 

Horario de atención ó público: de luns a venres de 9 a 14 horas

 

Unidos pola familia

Unidos pola familia