Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Axudas e subvencións

Axuda

ORDE do 9 de outubro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas para a promoción da autonomía persoal de persoas con discapacidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

Data de inicio: 19/10/18. Data de fin: 19/11/18
  • Descrición:

    EU