Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Axudas e subvencións

Axuda

EXTRACTO da Orde do 21 de xuño de 2018 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Bono concilia, e se procede á súa convocatoria para o curso 2018/19.

Data de inicio: Invalid Date.
  • Descrición:

    Documento PDF