Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Axudas e subvencións

Axuda

Orde do 8 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas individuais destinadas á adquisición de servizos de promoción da autonomía persoal, así como a adquisición de servizos complementarios de asistencia persoal, a persoas con discapacidade, cofinanciada polo Fondo Social Europeo, con cargo ao P.O FESE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (DOG nº 53, do 17/3/2016)

Data de inicio: 17/03/16. Data de fin: 17/05/16
  • Descrición:

    EU

    Orde do 8  de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas individuais destinadas á adquisición de servizos de promoción da autonomía persoal, así como a adquisición de servizos complementarios de asistencia persoal, a persoas con discapacidade, cofinanciada polo Fondo Social Europeo, con cargo ao P.O FESE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (DOG nº 53, do 17/3/2016).