Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Axudas e subvencións

Axuda

ORDE do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos de atención temperá no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017.

Data de inicio: 05/07/16. Data de fin: 05/08/16
  • Descrición:

    EU

    PO FSE Galicia 2014-2020 “Inviste no teu futuro”

    Orde adxunta en PDF

Documentos relacionados