Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Axudas e subvencións

Axuda

RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2016 pola que se anuncia a convocatoria pública do procedemento de contratación aberto, polo trámite ordinario, para a adxudicación do contrato de servizos, documentalmente simplificado, para a organización do traballo remunerado e a formación ocupacional dos menores infractores internados en centros de reeducación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE 2014-2020.

Data de inicio: Invalid Date.
  • Descrición:

    EU

    -