---
xunta_flag UE_flag Galicia
Nome da operación
Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social
O FSE invirte no teu futuro

Resumo de indicadores de execución e resultado
(resumo claro de resultados cualitativos esperados)